Skip to main content

KMDB – Dealervoorwaarden

Als je dealer wilt worden bij KMDB is het belangrijk te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen. Hieronder vind je een compleet overzicht van alle voorwaarden. Mochten hierover nog vragen zijn dan kun je gerust contact opnemen met onze accountmanagers.

De voorwaarden:

 1. In elke woonplaats is er plaats voor één officieel KMDB verkooppunt, tenzij:
  • de plaats meer dan 75.000 inwoners telt dan mag er een tweede verkooppunt aangewezen worden, ongeacht de afstand tussen beide verkooppunten doch minimaal 2 kilometer.
  • er een winkelketen in deze plaats aanwezig is dan mag een plaatselijk verkooppunt aangewezen worden, tenzij andere afspraken gelden.
  • er maar een deel van de matenranges afgenomen wordt dan mag een ander officieel verkooppunt de andere maten opnemen. Afstand is hierbij niet van toepassing.
  • er binnen een straal van 5 kilometer andere dorpen zijn waar al een officieel verkooppunt is toegewezen.
 2. Webshops zijn niet plaatsgebonden en vallen daarmee buiten de in punt 1 genoemde regeling.
 3. Als officieel verkooppunt is de eerste order minimaal ter waarde van 1500,- Euro inkoopwaarde.
 4. Als officieel verkooppunt dient er op jaarbasis voor minimaal voor 5000,- Euro collectie ingekocht te worden.
 5. Als een officieel verkooppunt een half jaar geen bestellingen plaatst of wanneer er betalingsachterstanden via incasso of rechtswegen worden geint, dan is KMDB gerechtigd een nieuw officieel verkooppunt in deze plaats toe te wijzen.
 6. Reclamaties m.b.t. geleverde goederen dienen binnen 72 uur via de officiële kanalen bij KMDB worden gemeld oftewel mailen naar service@kmdb-clothing.com .

Met vriendelijke groet,

Team KMDB